سگ نابغه| مجموعه نرم افزارهای هوشمند مدیریتی گیلاس آبی|حکایت مدیریتی


سگ نابغه

قصابی هنگام بستن مغازه اش سگی را دید که به طرف مغازه نزدیک می شود.مدتی سعی نمود که سگ را دور کند اما با تعحب دید کاغذی در دهان سگ است. کاغذ را گرفت. روی کاغذ این متن را نوشته بود:  " لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت گوسفند بدبه این سگ بدهید و " ۱۰ دلار هم به کاغذ متصل بود. قصاب که از این اتفاق بسیار متعجب شده بود  سوسیس و گوشت را در یبدی که همراه سگ یود گذاش و سگ نیز کیسه را به دهان گرفت راه افتاد.

قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود درب مغازه را بست  و به دنبال سگ راه افتاد. سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خط کشی عابر پیاده رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از سبز شدن چراغ از عرض خیابان رد شد. قصاب متحیرانه به دنبالش راه افتاد. سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید. نگاهی به تابلو  حرکت اتوبوس ها انداخت  و ایستاد. قصاب که از حرکات سگ متحیر شده بود منتظر ماند. اولین اتوبوس که  آمد سگ به جلوی اتوبوس رفت و شماره آن را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا اتوبوس بعدی آمد دوباره شماره آن را چک کرد؛ اتوبوس درست بود، از پله های اتوبوس بالا رفت و سوار شد. قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز مانده بود پشت سر سگ سوار اتوبوس شد. اتوبوس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ مناظر بیرون را تماشا می کردو گویی از دیدن این مناظر لذت می برد . ناگهان سگ روی پنجه بلند شد و زنگ توقف اتوبوس را زد. اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه خریدش پیاده شد. قصاب هم به دنبالش پیاده شد. سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. اینکار را دوباره تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد و شروع  به فحش دادن و تنبیه سگ نمود . قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه کار می کنی دیوانه؟ این سگ یک سگ نابغه است. این باهوش ترین سگی هست که به عمرم دیده ام . مرد نگاهی به قصاب کرد و گقت: تو به این سگ میگویی باهوش؟  این دومین بار است که در این هفته این احمق کلیدش را فراموش می کند!!!شرح حكايت

این داستان مصداق بسیار بارزی است از مدیرانی که نیرو های بسیار توانا کاردان و متخصصی رادر اختیار دارند اما هیچ گاه قدر این نیروها را نداسته و حتی خیلی از موارد با بی توجهی  و عدم استفاده مناسب از استعداد ها و توانایی های این نیروها موجبات خروج آنها از سازمان را فراهم می آورند.

بهترین کار این است که  هر چیزی را خوب درک کنیم و مهمتر اینکه قدر داشته هایمان را بدانیم.

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب این سایت برای گیلاس آبی -نرم افزارهای هوشمند مدیریتی- محفوظ است.
فعالیت اصلی این سایت در زمینه معرفی نرم افزارهای هوشمند مدیریتی | نرم افزار مدیریت پرسنل و مدیریت ارتباط با مشتریان |نرم افزار بانک مخاطبین سازمان | نرم افزار نگهبانی | نرم افزار crm می باشد.
Copyright ® 2011 GilaseAbi.org